Jeugdplatform (JPF)

Het JPF is een klankbord voor de mensen die werkzaam zijn in het jeugdwerk. Dit zorgt ervoor dat de verschillende groepen binnen het jeugwerk de samenwerking stimuleren en diverse activiteiten op elkaar af kunnen stemmen.

Het JPF bestaat uit de jeugdpastor, jeugdouderlingen, jeugddiakenen, kindernevendienst, tienernevendienst en upstairs.

De doelgroep is de jeugd van 12 tot 18 jaar.

Het doel van het JPF is het werken aan geloofsoverdracht door middel van een methode die aansluit bij de doelgroep, waarbij ruimte is voor doe-activiteiten en ontspanning. Bij de jongere groepen ligt het accent meer op de doe-activiteiten en bij de oudere groepen wordt er meer gediscussieerd.