Jeugdouderlingen

Jeugdouderlingen luisteren en proberen, vanuit hun eigen geloof, in gesprek te komen met jongeren van 15 tot 21 jaar over geloof en maatschappij.
We proberen daarbij open te staan voor elkaars mening en rekening te houden met de leef- en denkwereld van de jongeren en zo inzicht te krijgen in die zaken die de jeugd bezig houdt. Daarbij staat hun plek in de samenleving en in de kerk centraal.

Wij staan centraal in het Jeugdplatform en organiseren daar samen met de jeugddiakenen, kindernevendienst- en tienernevendienstleiding diverse activiteiten voor de jeugd.