Categorie archief: Nieuws

AFSCHEID DS. MATTHIJS GLASTRA

Op zondag 26 juni jongstleden heeft ds. Matthijs Glastra afscheid genomen als predikant van de Protestantse Gemeente in Huissen. Hij gaat nu met emeritaat. In de jaren ’80 was ds. Matthijs een aantal jaren predikant van onze gemeente.

Hij is in die tijd ook een vriend van ons geworden, heeft onze oudste twee kinderen gedoopt en onze dochtertjes speelden altijd samen. Onze kerkelijke gemeente kreeg een uitnodiging om het afscheid bij te wonen.

Wij zijn als vertegenwoordigers van de P.G. Sint Anna en als vrienden naar Huissen getogen om het afscheid bij te wonen. We zijn in Huissen heel gastvrij ontvangen en we hebben een prachtige dienst meegemaakt. Matthijs z’n stem klonk als vanouds en zijn stijl was heel herkenbaar. De koffie en lunch na afloop smaakten voortreffelijk!

Jasper en Aafke Keizer

BECAUSE WE CARRY (de collecte op zondag)

De collecte is voor het project van de jeugd. Dat klinkt zondags bij de afkondigingen. Maar wat is dat doel ook alweer?

SPAARDOEL KINDERNEVENDIENST EN JEUGDDIENSTEN: BECAUSE WE CARRY

WEES ZELF DE VERANDERING DIE JE WILT ZIEN IN DE WERELD 

Because We Carry gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via Because We Carry wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar mensen op de vlucht te helpen.

Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de teams van Because We Carry ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen. We houden van daadkrachtige naastenliefde en ons motto is dan ook #‎nietlullenmaarpoetsen.

Om onze hulp zo relevant en efficiënt mogelijk te laten zijn,  bepalen we ter plekke waar het meeste behoefte aan is. Voor ons handen-uit-de-mouwen-werk hebben we goedkeuring van de UNHCR en we werken dagelijks intesief  samen met andere hulporganisaties, zoals o.a. Movement On The Ground en The Giving Food Truck.

De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring; elke gedoneerde euro komt zo rechtstreeks bij zijn doel terecht.

Anne Grietje Heslinga is samen met een groepje vrienden op 30 oktober 2021 via deze stichting een week naar Lesbos gegaan om daar de handen uit de mouwen te steken.                

Afsluiting Next: Kanovaren!

Afsluiting Next: Kanovaren!

 

Op zaterdag 9 juli zijn we met een groepje jeugd naar Feanwâldsterwâl geweest om te kanovaren en zo het seizoen af te sluiten. Met 12 jongeren en 4 leiding vertrokken we om 13:30 uur bij de kerk. En een uurtje later lagen we met de kano’s in het water. We begonnen met flinke tegenwind, waardoor het best een zwaar tochtje werd. Niet peddelen betekende achteruit drijven. En met af en toe een windvlaag hebben we het riet ook van dichtbij mogen bewonderen. Daarom werd besloten met een deel van de groep terug te gaan. En met de wind in de rug ging dat een stuk gemakkelijker. De rest van de groep ging verder. Rond 16:30 uur waren we allemaal terug bij de aanlegsteiger. We kregen als afsluiter nog wat drinken en patat en gingen daarna weer terug naar Sint Annaparochie. Met z’n allen hebben we een ontzettend gezellige middag gehad.

Nieuws van college kerkrentmeesters

Bining:
Eerder hebben we al aangegeven dat een gedeelte van het dak van de Bining aan vervanging toe is en daarom vernieuwd zal moeten worden. Er zijn hier en daar lekkages en ook het zinkwerk moet aangepakt worden. We hebben hiervoor bij enkele bedrijven offertes aangevraagd. Dit wordt z.s.m. vervolgd.

Voortgang pastorie:
Het glaswerk, de vloerisolatie en het schilderwerk buitenom zijn klaar.
De timmermannen zijn nu bezig aan de binnenkant van de pastorie. We wachten nog op de offertes voor de nieuwe vensterbanken en verwijdering muur in de keuken en afsluiting kelder.

 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen betreffende de Bining en Pastorie.

 

Vraag voor alle gemeenteleden:
– Is alles goed verstaanbaar in de kerk?
– Galmt het in de kerk?

We willen graag inventariseren of er gemeenteleden zijn die hinder ervaren van de akoestiek in de kerk. We horen dit graag vóór 1 augustus.

Vriendelijke groet,

 

namens de kerkrentmeesters

Slotdienst 12 juni 2022.

Slotdienst 12 juni 2022.

Afgelopen zondag was de slotdienst. Een dienst waarin voorheen de oudste kinderen van de kindernevendienst afscheid namen. Dit is er al jaren niet meer. De gedachte erachter is dat het niet stopt, maar op een andere manier verder gaat. En als de oudste kinderen het leuk vinden, mogen ze ook best nog eens aanschuiven bij de kindernevendienst.

Maar ook al is er dus geen afscheid meer van kinderen, de slotdienst wordt nog altijd ingevuld door de kindernevendienst. Deze keer met het thema: Jij bent bijzonder!

Een dienst over talenten die je kunt hebben, maar ook dat je blij mag zijn met de talenten van een ander. Iedereen heeft andere talenten die je bijzonder maken. En met al die verschillende talenten kunnen we elkaar helpen. Dat hoorden we in het verhaal over Woud en de andere Nerflanders die een gestrand gezin konden helpen met de cadeaus die ze hadden gekregen van Eli. Naast het verhaal waren er filmpjes te zien die door de leiding en kinderen waren gemaakt en een groepje blazers met veel  jeugd en wat oudere ‘jeugd’. Ook hadden we voetballers in de kerk. En heel veel vrolijke liederen.

Tijdens de dienst was er ook nog een moment voor Dorien en Marije. Want zij gaan deze zomer met World Servants op reis. Dorien gaat naar Panama en Marije naar Sierre Leone. Daar gaan ze klaslokalen maken, en zo helpen ze de kinderen daar om naar school te kunnen gaan. U heeft er alles over kunnen lezen in de kerkemet van juni. Speciaal voor hen was er een mooi zegenlied met al hun naasten om zich heen. Een waardevol moment.

En toen de dienst was afgelopenstond er voor iedereen koffie/thee/ limonade klaar met een stuk taart. Geweldig wat alle bak-talenten in elkaar hadden gezet. En met het mooie weer konden we hier buiten heerlijk van genieten.

Volgens ons was het een zeer geslaagde, vrolijke en uitbundige dienst en dat is ook wat we terug hebben gehoord uit de gemeente. En mocht u/jij de dienst hebben gemist? Het is terug te zien via de kerkomroep.

Hierbij iedereen die hier aan mee heeft geholpen: Hartelijk bedankt!

 

KERSTMUSICAL

KERSTMUSICAL

 

Deze kerst willen we als kindernevendienst graag een kerstmusical organiseren op Eerste Kerstdag 25 december om 09.30 uur!

Daarvoor zijn we op zoek naar kinderen en gemeenteleden die het leuk vinden om hierin mee te helpen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Een rol in de musical
  • Ontwerp/Opbouw decor
  • Schminken
  • Kleding

Lijkt het u/jou leuk om mee te helpen, geef je dan vóór 30 juli op bij Geartsje Stok – v/d Veen of Sjoukje Kingma.

 

Emailadres:
Geartsje Stok – v/d Veen: grveen@hotmail.com

Sjoukje Kingma: sjoukjekingma@hotmail.com

 

Telefoonnummers:

Geartsje Stok – v/d Veen: 06-27258056

Sjoukje Kingma: 06-15550004

 

Laatste keer

Tijd van gebed voor Oekraïne

Komende woensdag eindigt in Sint Jacobiparochie in ’t Beerhús de 2e ronde gebedsdiensten voor Oekraïne. Twaalf keer hebben we stilgestaan bij de oorlog en gebeden om vrede. Helaas, de oorlog gaat nog steeds door. O, wat hebben we gehoopt dat de oorlog voorbij zou zijn voor dat deze laatste “Tijd voor gebed voor Oekraïne zou komen  De gebedsdiensten in deze vorm stoppen, maar het bidden gaat door. In zondagse kerkdiensten of thuis of – en evengoed – met schietgebedjes. Voor Oekraïne en voor heel veel andere zaken. Kerken bidden zondags voor de nood in de wereld en er is veel om voor te bidden.

Je zou kunnen vragen of het heeft geholpen, dat bidden. Maar je zou misschien dan kunnen stellen: wie weet wat er was gebeurd zonder dat bidden! Misschien was de situatie dan nog veel erger geweest. En je moet je ook afvragen waarvoor je eigenlijk bidt. Bid je dat er maar veel Russen mogen sneuvelen of voor vrede? Bid je dat Poetin een ziekte mag krijgen of dat de leiders wijs zijn en de goede besluiten nemen? Wie zijn wij om te zeggen wat de juiste oplossing is? Het is zo groot en onoverzichtelijk dat we vaak alleen maar kunnen proberen de gevolgen te verzachten (door b.v. vluchtelingen op te vangen) én te bidden. In het besef dat het gebed geen toverstokje is. Dat bidden niet het indienen van een verlanglijstje is. Maar er op vertrouwen dat er Iemand is die groter is dan wij, creatiever dan wij. Iemand die op zijn tijd en op zijn manier zal reageren.

Dat vraagt om mensen die blijven bidden. Volhardend, noemt de Bijbel dat. En het woorden-boek omschrijft volhardend als: moeilijkheden taai trotserend. Bij die moeilijkheden mag je best denken aan die donkere schaduw die vandaag over de Oekraïne ligt (en over zoveel plaatsen op aarde). Aan de moedeloosheid en machteloosheid die wij bij zulke dingen voelen. Aan de vrede die jij zo graag wilt en die zo ver weg lijkt. Aan God van wie je zo graag de actie ziet die jij graag zou willen zien. Maar bidden blijft: zelf proberen te doen van God vraagt en – omdat het groter is dan jij – het ook overlaten aan Hem. Wetend dat Hij barmhartig is, groot, trouw. Wetend dat Hij zijn naam waar zal maken: Ik zal er zijn.

Tijd van gebed voor Oekraïne

Vorige week was de “Tijd van gebed voor Oekraïne” in Vrouwenparochie. We staken de kaars van verbinding aan en kleine lichtjes waarmee we zelf benadrukten dat duister en wanhoop het niet zullen winnen. En we stonden o.a. stil bij het lied “Mijn toevlucht” van Sela:

De Heer is je schild en bevrijder,
De redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
Voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
Open je ogen
En zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
En overnacht in zijn schaduw,
Zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
Ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
Maar vertrapt de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft
En bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
En bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

De volgende keer – de een na laatste – is Tijd van gebed voor Oekraïne in De Skúl bij de Rooms-katholieke vicarij in Sint Anne. Aanvang 19.30 uur.

De laatste keer is op 15 juni in ’t Beerdhús in Sint Jacobiparochie.

Tijd van gebed voor Oekraïne

Komende woensdag – 1 juni – is de “Tijd van gebed voor Oekraïne” in Vrouwenparochie bij de Bordenakerk om 19.30 uur.

De diensten daarna zijn:

8 juni    St.Anne                            De Skúl  

15 juni  St.Jacob                           ‘t Beerdhús

 

 

Tijd voor Oekraïne 25 mei

Vorige week was de gebedsdienst in de “Kerk tussen de dijken” op Nij Altoenae. Daar klonk onder andere het bekende gedicht van ds. Niemöller:

Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen; ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen; ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen vakbondslid.

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen Jood.

Toen ze mij kwamen halen was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Het is nodig om in beweging te komen wanneer onrecht dreigt. Om wat te doen – helpen, geld geven, bidden – omdat, als je niets doet, dat niet alleen gevolgen heeft voor mensen ver weg maar uiteindelijk ook voor jezelf.

Komende woensdag – 25 mei – is de “Tijd van gebed voor Oekraïne” in Oudebildtzijl bij de Vrije Evangelische Gemeente om 19.30 uur.

De andere diensten zijn:

1 juni    Vrouwenparochie          Bordenakerk

8 juni    St.Anne                            De Skúl  

15 juni  St.Jacob                           ‘t Beerdhús

 

Tijd van gebed voor Oekraïne

Vorige week woensdag was de eerste van zes Tijden van gebed voor Oekraïne. We stonden stil bij wat we doen: bidden. En we vroegen ons af hoe dat met dat bidden zit: het lijkt alsof het niets helpt, het lijkt dat God niets doet. Maar het blijft bidden en dat is een ander woord voor vragen. Vragen of God de dingen wil veranderen en meer dan dat kunnen we niet. Bidden is eigenlijk het uit handen geven in de handen van degene die oneindig beter dan wij weet wat goed is.  In dat vertrouwen konden we ook zingen “Laat Hem besturen, waken, ’t is wijsheid wat Hij doet”.  Komende woensdag – 18 mei – is de volgende “Tijd van gebed voor Oekraïne” in de Kerk tussen de Dijken in Nij Altoenae, om 19.30 uur.

De andere diensten zijn:

25 mei  Oudebildtzijl                   Vrije Evangelische gemeente

1 juni    Vrouwenparochie          Bordenakerk

8 juni    St.Anne                            De Skúl  

15 juni  St.Jacob                           ‘t Beerdhús

 

2.0 Zangdienst 22 mei

 

Wanneer?? – 22 MEI 2022 – GIDEONKERK – 9.30 UUR

Wat?? – 2.0 – ZANGDIENST

En wat nog meer???????? – KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

KOM EN ZING MET ONS MEE!

Tijd van gebed voor Oekraïne.

Wij maken ons zorgen om wat er allemaal gebeurt in Oost-Europa. Het einde lijkt nog steeds niet in zicht en het zorgt meer en meer voor een machteloos gevoel. En we willen wat doen. Een van de dingen die we als kerk kunnen doen is bidden. De kerken op Het Bildt willen daarom ook de komende weken elke woensdag tijd en ruimte vrijmaken om samen stil te staan bij en te bidden voor Oekraïne. Dat doen we steeds op een andere plek, in een andere kerk.  Komende woensdag – 11 mei -komen we voor deze “Tijd van gebed voor Oekraïne” bij elkaar in de Van Harenskerk St.-Annaparochie. We beginnen om 19.30 uur.

De andere diensten zijn:

18 mei  Nij Altoenae                    Kerk tussen de Dijken

25 mei  Oudebildtzijl                   Vrije Evangelische gemeente

1 juni    Vrouwenparochie          Bordenakerk

8 juni    St.Anne                            De Skúl  

15 juni  St.Jacob                           ‘t Beerdhús

 

Jaep van der Wal koninklijk onderscheiden

Koninklijke onderscheidingen 2022

Vanmorgen 26 april 2022, zijn in de Koornbeurs te Franeker door Burgemeester Marga Waanders de Koninklijke onderscheidingen uitgedeeld.

Jaep van der Wal was een van de voorgedragen personen. De vorig jaar ingediende aanvraag werd door de Koning goedgekeurd en vanmorgen kreeg hij er de bijbehorende versierselen van  opgespeld in het bijzijn van zijn vrouw Afke, hun zonen en verdere familie leden.

Vanaf deze plaats een hartelijke  en welverdiende felicitatie.

Kerkenraad en gemeenteleden PKN van Sint Annaparochie

Tijd van gebed voor Oekraïne.

Wekelijks is er in één van de kerken op Het Bildt een gebedsdienst vanwege de oorlog in Oekraïne. In de dienst op 13 april in de Bordenakerk in Vrouwenparochie klonk o.a. het gedicht van Maria Lucas Rijneveld: 

Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter

op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.

Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid

je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.

Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.

Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder.

De volgende Tijd van gebed voor Oekraïne is op 20 april in De Skúl in Sint Annaparochie. Aanvang 19.30 uur.

Vanaf 11 mei zijn er opnieuw zes gebedsdiensten voor Oekraïne in de kerken op Het Bildt. De eerste is op 11 mei in de Van Harenskerk te Sint Annaparochie.

Tijd van gebed voor Oekraïne

Wekelijks is er een gebedsdienst vanwege de oorlog in Oekraïne. Een gebed voor de mensen daar, voor mensen in Rusland die zich tegen deze oorlog verzetten, voor mensen die vluchtelingen opvangen. De zorgen om wat er in Oekraïne gebeurt zijn de laatste weken met alles wat we zien niet kleiner geworden. Het machteloze gevoel blijft: kunnen we niet meer doen, móéten we niet meer doen? Een van de dingen die we als kerk in ieder geval kunnen doen is bidden.

Komende woensdag – 13 april – komen we voor deze “Tijd van gebed voor Oekraïne” weer bij elkaar in de Bordenakerk in Vrouwenparochie. We beginnen om 19.30 uur.