Auteursarchief: Feike Kingma

Afscheidsdienst 31 januari alleen online

Afscheid ds. Muilwijk
Helaas, dat wat we bedacht hadden – een DOORLOOPdienst – is vanwege de verlenging van de lockdown niet mogelijk. Als we weer 30 gemeenteleden per dienst hadden mogen toelaten, was dat een goede optie geweest, maar in de diensten zoals die nu zijn kan het niet (er hadden zich 70 mensen opgegeven!).
Dus bij dezen voor iedereen die zich had opgegeven: het gaat niet door.
Wat doen we wel:
 Er is op 31 januari een afscheidsdienst in de vorm van een online dienst. U kunt de dienst volgen via www.kerkomroep.nl (of pak de link op onze site!). De dienst wordt bijgewoond door een aantal genodigden (mensen die ook het woord zullen voeren). Deze genodigden vormen op dat moment ook de zanggroep etc.
 Zoals eerder aangegeven: u/jij kunt een schriftelijk woord van afscheid/kaart mailen naar info@pgsintannaparochie.nl of brengen naar K. van Zandbergenstraat 34.
 Zodra dat weer enigszins op een “normale” wijze kan, willen we de gemeente de gelegenheid bieden om meer persoonlijk afscheid te nemen van ds. Muilwijk. Hoe, dat is nu nog niet te zeggen. Maar hou de nieuwsbrief in de gaten!
Namens kerkenraad en “afscheidsgroep”, Jaep van der Wal.

Afscheidsdienst Ds. Gijs Muilwijk

OP 31 JANUARI neemt ds. Gijs Muilwijk afscheid van onze gemeente. Veel mensen zullen zich de afscheidsavonden uit het verleden herinneren, maar dat zit er dit jaar niet in. Toch willen we proberen er met z’n allen een gedenkwaardige zondag van te maken. Het idee is dat we er op 31 januari een ESTAFETTE/DOORLOOPDIENST van maken. Op die wijze kunnen zoveel mogelijk mensen – zij het binnen de regels van het rivm – het afscheid meemaken.  HOE die zondagochtend er uit gaat zien en hoe we alles gaan regelen, daarover volgt nog bericht. En het hangt natuurlijk ook heel erg af van hoe het komt met de lockdown en hoeveel gemeenteleden de dienst willen bijwonen! Maar:

  • Wilt u de dienst van 31 januari meemaken? Geef u dan op via de site (klik hier) tussen 1 en 12 januari, of per telefoon tussen 9:30 en 10:30 uur op 9 januari. tel. nr. Bining: 0518-403351 Wij gaan o.a. aan de hand van het aantal personen dat zich heeft opgegeven, bekijken hoe we de dienst van 31 januari gestalte kunnen geven.
  • Kunt u niet op 31 januari – om welke reden dan ook -, dan kunt u ook iets op papier zetten voor Ds. Muilwijk. Inleveren kan via info@pgsintannaparochie.nl of in de brievenbus van K. van Zandbergenstraat 34.

Reserveren kerkdienst 8 november

Naar de kerkdienst op 8 november? Klik hier om naar de reserveringspagina te gaan. Reserveren kan tot zaterdag 7 november 18:00 uur.

Ook voor de Dankdienst op 4 november dient u te reserveren. Klik hier om naar de reserveringspagina van Dankstond te gaan.