Welkom

kerkVanaf nu (4 okt) is het niet meer nodig om te reserveren voor de kerkdienst. Wel heeft de “kleine kerkenraad” (op advies Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) besloten dat we ons voorlopig houden aan de 1,5 meter regel. Daarnaast wordt van u verwacht dat u uw handen bij binnenkomst ontsmet en dat u bij (lichte) klachten, thuis blijft. Zingen mag, maar met mate. Collecten blijven voorlopig bij de uitgang. 

De diensten zijn online te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21917

Klik hier voor het Gebruikers plan  en de Regels voor het bezoeken van de kerkdiensten.

Van harte welkom op de site van de
Protestantse Gemeente te St. Annaparochie!
Wij zijn (naar eigen zeggen) een veelkleurige gemeente
waar ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen,
veranderingen en experimenten.
Een gemeente die dat ook graag wil uitstralen naar buiten de kerkmuren.
Op het mooie Bildt vinden wij onze plek.

Veel plezier op onze site!